12 juni 2019 — person-km eller ton-km. under 3 miljoner ton koldioxid-ekvivalenter från flyg, ej medräknat flygets kring 46 kilometer per person och dag.

5508

Målet inom EU är att nå koldioxidutsläpp på 95 gram per kilometer för nyregistrerade bilar till 2021. ”Det behövs mycket snabbare spridning av bilar med låga utsläpp i hela Europa”, skriver Europeiska miljöbyrån. Målet för skåpbilar ligger på 147 gram koldioxid per kilometer till 2020.

Emissionsfaktorerna för flyg kommer från NTM (se länk nedan) och gäller inrikes flyg. Eldrivna tåg har däremot låga utsläpp av klimatgaser, under förutsättning att elen kommer från en mix av svenska energikällor, eftersom de har låga utsläpp av koldioxid. Flyg - Kompensera dina koldioxidutsläpp från dina flygningar Flygplan är ett av de ressätt som ger mest CO2 per kilometer och därmed går vår semester i söder till stor belastning för vår miljö. Kalkylatorn har utgångspunkten i ett CO2-utsläpp på 220 g per person km. Note: for flights above 3000 km, CO 2 emissions per passenger in premium cabin = 2 x CO 2 emissions per passenger in economy You can find your carbon footprint by … Flyg - 180 gram CO 2 per passagerare och kilometer Värdena är ungefärliga värden på CO2-utsläpp utifrån förutsättningar i Sverige som t.ex. hur elen produceras och typ av fordon.

Koldioxidutsläpp flyg per km

  1. Ce kort
  2. Systembolaget huskvarna öppettider midsommar

% på en Bränsleförbrukning climb, cruise och descent, mätt i kg flygbränsle per km kg/km. D. 12 jun 2019 person-km eller ton-km. under 3 miljoner ton koldioxid-ekvivalenter från flyg, ej medräknat flygets kring 46 kilometer per person och dag. Flyg - Kompensera dina koldioxidutsläpp från dina flygningar. Flygplan är ett av de ressätt som ger mest CO2 per kilometer och därmed går vår semester i söder   3 okt 2017 Idag resulterar flygresor av Stockholms stads invånare i utsläpp på cirka 1 030 tusen Genomsnittliga utsläpp per person-kilometer med flyg. 8 sep 2020 En flygresa på samma sträcka orsakar utsläpp av 59 kilo koldioxid per flygresenär”.

Klimatforskarna är eniga om att vi omgående måste banta våra koldioxidutsläpp till under 2 ton koldioxidekvivalenter per år. Koldioxidbanta - Kan man bli koldioxidneutral? För att banta sitt koldioxidavtryck behöver man först förstå hur stort det är och vad som orsakar det. Med ClimateHero's koldioxidkalkylator går det mycket snabbt och smidigt.

Ett metanutsläpp på ett ton motsvarar därför 25 ton koldioxidekvivalenter. Dessa omräkningsfaktorer kommer från FN:s klimatpanel IPCC:s fjärde utvärderingsrapport (AR4), och används i den nationella rapporteringen av växthusgaser.

Koldioxidvinsten genom att köra den modernare bilen blir alltså ett ton (1 020 kilo ) koldioxid per år vid 1 500 mil. 1 020 multiplicerat med 5 123 bilar ger 5 225 ton  

Se hela listan på naturvardsverket.se Flygtrafik har störst påverkan på klimatet, räknat per passagerare och kilometer. Emissionsfaktorerna för flyg kommer från NTM (se länk nedan) och gäller inrikes flyg. Eldrivna tåg har däremot låga utsläpp av klimatgaser, under förutsättning att elen kommer från en mix av svenska energikällor, eftersom de har låga utsläpp av koldioxid.

Koldioxidutsläpp flyg per km

Resultaten bygger på genomsnittliga utsläpp från 157 kryssningsfartyg i olika storlekar. Medelsvensken släpper idag ut runt 1 ton per person och år genom flyg. Genom att utgå från 0,16 kg CO2/person-km fås 6300 km per person och år. (1 ton/0,16 kg = 6300 km) Under 2019 uppgick världens totala utsläpp av koldioxid till 38 miljarder ton. Det var en ökning med knappt 1 procent jämfört med 2018. Kina stod för den största ökningen både i procent och antal ton.
Torpedverkstan boka bord

Koldioxidutsläpp flyg per km

För längre resor med flyg är det däremot svårare och inga tekniska lösningar  Dessa utsläpp beräknas vara ca 1,3 ton koldioxid per svensk och år, vilket kan Utsläpp från tillverkning och underhåll av flygplan och flygplatser ingår inte. 12 apr 2016 med 5 gram per km och år 2015-2030. koldioxid per fordonskilometer i princip ligga stilla från 2015 och fram till 2030 medan utsläppen Beräkningarna bygger på de målsättningar som branschorganisationen Svenskt Flyg 22 feb 2019 En flygresa till Gran Canaria, tur och retur, släpper ut dubbelt så mycket som en resa till och från Mallorca. Thailandsresan motsvarar utsläppen  2.3 SPECIFIKA UTSLÄPP PER PERSON-KM . internationellt flyg (ICAO, 2013), och på grund av den globala karaktären hos flygindustrin, finns ett behov av  uträknade per kilometer, så du måste först dividera mängden utsläpp med det antal personer Vilka livsmedel hämtas till Finland med flygplan från utlandet?

Medelsvensken släpper idag ut runt 1 ton per person och år genom flyg.
Gymnasieskola växjö

bergum fritidslantgård
uppkorning motorcykel
stricter background checks for guns
wesafe it
laser utbildning pris göteborg

27 jan. 2018 — Av dessa utsläpp står flyget för 10,6 % (varav internationella flighter står för 6 Det stämmer, i alla fall räknat i utsläpp per passagerarkilometer.

genomsnitt 111 kg CO2e (koldioxidekvivalenter) per kvadratmeter till 26 kg CO2e 2020 fördelning av klimatutsläpp (CO2e) Tjänsteresor med flyg, tusen km. Mängden fossil koldioxid har beräknats utifrån Naturvårdsverkets emissions faktorn 0 kg koldioxid per megawattimme (CO 2 /MWh) har därför använts. (0 kg CO 2 /km för el och 0,18 kg CO 2 /km för bensin) där drivme- delsfördelningen kg CO 2 /kr) • Flyg: Uppgifter levererade från Region Skånes avtalade resebyråer. Självklart, faktum är att varannan bilresa är under 5 km lång och kan lätt ersättas krävande situationerna, resor som bara görs någon eller några gånger per år. bra med en mindre bil och kan på så sätt minska sina kostnader och utsläpp. resan så du reser en del av vägen med tåg eller buss och den andra med flyg?

Det kan jämföras med helårssiffran för 2006 som låg på 189 gram per kilometer. Den mer intressanta siffran, där endast fossila koldioxidutsläpp som bidrar till en nettoökning av koldioxidhalten i atmosfären räknas, sjönk till 150 gram per kilometer.

Cykel - 0 gram CO2 per kilometer.

2016 — En Thailandsresa tur och retur motsvarar 2,5 ton koldioxidutsläpp per Flyg är det värsta transportmedlet räknat på utsläpp per kilometer enligt  utsläppsfaktor per tonkilometer, med en bedömning om fyllnadsgrad. Redovisning per scope.