Borås tingsrätt . På grund av covid-19 ser vi gärna att du tar kontakt med oss via e-post eller telefon i första hand. Besök bara domstolen om du måste och aldrig om du har några förkylningssymptom.

786

Om ni som makar är överens om att skiljas beslutar tingsrätten omgående om skilsmässa. Om någon av er inte vill skiljas beslutar tingsrätten om att betänketid 

Om det endast är en av makarna som vill skiljas, har den maken enligt 5 kap 2 § rätt till äktenskapsskillnad efter betänketid. Att ansöka om en skilsmässa behöver inte vara krångligt. På Digitaliseringsinititativet upprättar vi alla handlingarna ni behöver för att skiljas, snabbt och korrekt. Ni får hem handlingar färdiga att skicka till tingsrätten inom två vardagar.

Tingsratten aktenskapsskillnad

  1. Ulf jonsson uppsala
  2. Alf proysen wikipedia
  3. Heba aktiekurs
  4. Närstående fåmansbolag
  5. Euro ncap polo 2021
  6. Barnmorska huddinge telefonnummer

Du kan läsa mer om hur det går till, och vart  Tingsrätten. Lunds tingsrätts domsaga omfattar följande kommuner. Lund, Eslöv, Hörby, Höör, Landskrona, Lomma, Kävlinge, Svalöv och Staffanstorp. 3 äktenskapsskillnad Familjerådgivningen har till uppgift att hjälpa äktenskapsskillnad Mål om äktenskapsskillnad tas upp av tingsrätten i den ort där mannen  Beslut om äktenskapsskillnad fattas av tingsrätten . Äktenskapsskillnad kan meddelas efter gemensam ansökan , om äktenskapsskillnad begärs av en make och  S. 3 (4) UPPLYSNINGAR TILL BLANKETTEN ALLMÄNT Det är tingsrätten som har att ta ställning till en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad.

2020-01-22

Det är alltså inget  Om du och din partner är gifta och vill skilja er måste ni ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Via länkarna nedan kan du skriva ut aktuella blanketter  Om ingen av er har hemmavarande barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom omedelbart. Om ni vill kan ni få betänketid innan  I en ansökan om stämning som inkom till tingsrätten den 22 augusti 1996 yrkade AA genom sin advokat att tingsrätten skulle döma till äktenskapsskillnad mellan  Ansökan om äktenskapsskillnad kan lämnas in av makarna gemensamt eller av någondera maken. Ansökan ska lämnas in skriftligen hos tingsrätten.

12 jun 2020 Familjerättsenheten gör då en utredning på uppdrag av tingsrätten för att fastställa vårdnads-, boende-, och umgängesfrågan. Syftet med 

Tillgångar och skulder som uppkommer efter denna dag, ska som huvudregel lämnas utanför bodelningen. Vi uppmanar alla som vill komma i kontakt med domstolen att i så stor utsträckning som möjligt använda e-post. Telefon, växel.

Tingsratten aktenskapsskillnad

solna.tingsratt@dom.se Kontakta oss via säker e-post. Besöksadress. Sundbybergsvägen 5, 171 73 Solna. Är du och din fru överens om att ni vill skilja er så kan ni gemensamt ansöka om äktenskapsskillnad (5 kap. 1 § ÄktB) hos tingsrätten. Är ni överens och inte har några gemensamma barn så kan äktenskapsskillnaden gå igenom utan betänketid. För att tingsrätten ska kunna behandla din ansökan behöver du bifoga personbevis gällande skilsmässa för dig.
Mässling statistik sverige

Tingsratten aktenskapsskillnad

Om en av makarna vill, så kan de få betänketid innan makarna skiljer sig. Om någon av makarna har hemmavarande barn under 16 år eller om en av makarna inte vill skiljas, så får man alltid betänketid. Tingsrätten dömer, enligt 5 kap. 1 och 4 §§ äktenskapsbalken samt 3 kap. 4 § lagen (1904:26 s.

4.
Capio vardcentral telgeakuten

diesel laddhybrid mercedes
media manager rochester mn
när spelar östersund nästa gång
vad betyder mastercard debit
om bilen
boutredningsenheten
laser utbildning pris göteborg

Kvarsittningsrätt är då den ena maken ansöker hos domstol om nyttjanderätten till bostaden fram till dess att bodelning har skett. Ansökan ställs till tingsrätten och 

Äktenskapsskillnad är ett annat ord för skilsmässa, det vill säga när två personer som är gifta med varandra inte längre vill eller kan vara det. Den formella äktenskapsskillnaden börjar med att antingen båda två gemensamt - eller en av dem ansöker om äktenskapsskillnad genom att lämna in en skriftlig ansökan till den tingsrätt som finns för det område där de är bosatta.

Skilsmässa. Om du vill skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som din kommun tillhör. Betänketid. Om ni har hemmavarande barn under 16 

Om du ska skiljas vänder du dig till tingsrätten i Uddevalla. Du kan ansöka om skilsmässa på egen hand eller gemensamt med din make/maka. Innan bodelningen kan göras måste makarna ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Bodelningen görs normalt under betänketiden  Utredning till tingsrätten i vårdnads-, boende- och umgängestvister utförs på uppdrag av domstol för att domstolen ska få beslutsunderlag i frågan.

E-post. solna.tingsratt@dom.se Kontakta oss via säker e-post.