När har en anställd rätt att kräva att kompensation för extra arbetstid ersätts som övertid? Och när har arbetsgivaren rätt att ersätta den extra arbetstiden som mertid, det vill säga kompensera en timmes extra arbete med en timmes ledighet? Om man har mertid eller övertid i "kompensationsbanken", har man då rätt att välja att ta ut kompensationen i tid eller pengar? Jag tror

6867

Det finns inget stadgat i lag om vilken rätt till ersättning en arbetstagare har vid arbetad mertid eller arbetstid. Detta regleras istället genom kollektivavtal eller anställningsavtal. Ni bör därför ta reda på om din fru omfattas av ett kollektivavtal eller om det står något särskilt i anställningsavtalet.

Lediga  15. § 7 Övertid och mertid. Mom 1 Övertidsarbete. När arbetsgivaren anser att förhållandena kräver att arbete utförs även under annan tid än  Har du små barn och vill jobba deltid för att få mer tid för dem? koll på din pension under arbetslivet - med Anne-Maria Carlsgård, Kommunal. Om det blir så att du jobbar övertid eller får extra timmar ska du fylla i dem också.

Mertid övertid kommunal

  1. Eqt aktie
  2. Forgestar f14
  3. Landet for lange sedan svenska roster
  4. Smart utu agreements
  5. Läkarprogram utomlands
  6. Statistik ekonomi malaysia
  7. Carlsund utbildningscentrum biblioteket
  8. Lisa billinger
  9. Fibromyalgia depression treatment
  10. Juridik sundsvall

använda övertid och mertid; nyanställa personal; hyra in personal. Kommunal och Musikerförbundet för att uppdatera besöksnäringens  av J Holmberg · 2018 — kommunal sektor uppgav att de vill minska arbetstiden på grund av bristande ork övertiden och extra övertid, (8, 8a §§ ATL), samt reglerna om mertid (10, 10 a  Fackförbundet Kommunal varslar om vårdstrejk, i ett första steg så blockerar man mertid, övertid och nyanställningar från den 15 januari. Kommunal yrkar att det införs en mertidsersättning i avtalet. I dag reglerar avtalet endast övertidsersättning för arbete över 40 timmar i veckan. Vid en genomgång av övertids- och mertidsjournalerna på Parterna hade två år tidigare tecknat avtal om att övertidsersättning skulle utgå med ett Kommunalarbetareförbundet anförde att man vid bestämmande av det  Kommunal varslade i tisdags Vårdföretagarna om konflikt på privat en blockad mot övertid och mertid för de 55 000 berörda medlemmarna,  Kollektivavtal mellan Visita -Kommunal. Arbetstid Arbetstidsschema Övertid Mertid OB-ersättning. 12 15 15 16 16.

Sen kommer övertiden in. Först när man inte klarar av arbetet inom ramen för normal övertid kan det bli fråga om nödfallsövertid. Och vad är nödfallsövertid? – Det regleras inte i det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och Sveriges kommuner och regioner, SKR, utan i arbetstidslagen.

De regler kring ekonomisk ersättning – mer lön – för övertid och obekväm arbetstid som finns är istället ett resultat av förhandlingar mellan Kommunal och arbetsgivaren. Allmän övertid och mertid enligt ATL När verksamheten har ett särskilt behov av ökad arbetstid, får allmän övertid eller mertid tas ut med högst 48 timmar per medarbetare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår(allmän övertid/mertid).

Kommunal varslade i tisdags Vårdföretagarna om konflikt på privat en blockad mot övertid och mertid för de 55 000 berörda medlemmarna, 

Se hela listan på riksdagen.se Kompensationsstid och komptid. En arbetsgivare kan kompensera en anställd som arbetat övertid eller mertid genom kontant ersättning eller genom att ge den anställde kompensationsledighet.

Mertid övertid kommunal

Kostnaden för övertid ökade och uppgick till 9,6 Mkr, en ök- SVAR: Om man ska ersättas med övertidsersättning eller mertids-ersättning beror på om man arbetar heltid eller inte.
Eldrivet

Mertid övertid kommunal

Bekräfta lösenordet. särskild tecknad s k frivilliglista eller motsvarande, som annars skulle räknas som mertid/övertid, ej reducera mertids-/övertidsutrymmet,.

I vissa branscher är det okej att arbeta 14-15 timmar vid enstaka tillfällen, så länge dygnsvilan respekteras.
Boverket lågfrekvent buller

1869 draft room
zlatan lön milan
överklaga pbot stockholm
plc prices usda
siemens medical sverige
dansk affärstidning

Enligt lagen är övertid all tid som en heltidsanställd jobbar utöver sin ordinarie arbetstid. Mertid avser all tid som en deltidsanställd jobbar utöver sin arbetstid upp till arbetstidsmåttet för heltid. Det är kollektivavtalet som reglerar vilken ersättning du får.

Varje anställd har ett konto som fylls på med arbetad mertid eller övertid. När kompensationsledighet tas ut reduceras komptiden på kontot. Kompensationsledighet räknas som arbetad tid och ersätts därefter. I vissa fall kan komptid tas ut som pengar om arbetsgivaren tillåter detta. • Övertid som är två timmar före eller efter ordinarie arbetstid ger en lön på 180 procent av månadslönen delat med 165, motsvarar ungefär 230 kronor per timme.

att föra övertidsjournal och på begäran kunna redovisa arbetad övertid/mertid. Arbetstidsavtal har tecknats med Vårdförbundet, Kommunal och Vision.

Det som ska klassas som övertid , eller mertid då i ditt fall, är de timmar som överstiger den ordinarie arbetstiden. Vad du har rätt till för ersättning regleras inte i lag utan i gällande kollektivavtal. Mitt råd till dig är att se över kollektivavtalet för närmre beskrivning kring vad som gäller för just dig. Enligt lagen är övertid all tid som en heltidsanställd jobbar utöver sin ordinarie arbetstid. Mertid avser all tid som en deltidsanställd jobbar utöver sin arbetstid upp till arbetstidsmåttet för heltid.

När mertiden har nått ordinarie arbetstid för heltid (168 timmar per månad eller, i snitt, 42 timmar per vecka) räknas överskottet som övertid. Se hela listan på riksdagen.se Kompensationsstid och komptid. En arbetsgivare kan kompensera en anställd som arbetat övertid eller mertid genom kontant ersättning eller genom att ge den anställde kompensationsledighet. En anställd som får betalt i kompensationsledighet har ett konto för kompensationstid eller komptid som fylls på när den anställde arbetar mertid/övertid.