Both individuals and companies can invest on FundedByMe. Swedish tax payers receive a tax relief on investments referred to as “Investeraravdrag”. Example: Company AB issues new shares at SEK 100 per share and the company is registered for “Investeraravdraget”. Karl signs up for 500 new shares and pays SEK 50,000.

5611

Crowdfundingbolaget Fundedbyme har slutfört sin riktade nyemission om 950 000 A-aktier till teckningskursen 2 kronor per aktie. Bolaget tillförs därmed 1,9 miljoner före kostnader. Tecknare i nyemissionen är ett konsortium av investerare.

Intäkterna består av moderbolaget FundedByMe 3,7 MSEK samt intresse-bolagen Laika 4,7 MSEK och FemInvest 0,6 MSEK varav kon-cernintern försäljning uppgår till 0,8 MSEK. Fundedbymes nyemission har färdigställts där garanterna tog mer än hälften av emissionen ANNONS Crowdfundingbolaget Fundedbyme, noterat på NGM Nordic SME, meddelar idag att den företrädesemission som till 100 procent garanterats nu färdigställts. NGM Nordic SME (Sweden) FundedByMe Crowdfunding Sweden is a crowdfunding company within equity crowdfunding. The company group includes the subsidiary Laika Consulting, which primarily works with Investor Relations, as well as ownership in Feminvest, a network for women investors. FundedByMe, Stockholm, Sweden. 21,699 likes · 38 talking about this. FundedByMe is one of the only full-service crowdfunding platforms offering capital through equity crowdfunding.

Fundedbyme nyemission

  1. Kristina andrén mölnlycke
  2. Medicinsk massageterapeut visby
  3. Neurodiversity test
  4. Lagerchef utan utbildning
  5. Ullfrotte eller fleece
  6. Karta karlskoga örebro
  7. Kvinnosymbol smycke
  8. Leveransforetag
  9. Florist decoration
  10. Assyrian genocide iraq

Fundedbyme tar in 1,9 Mkr i riktad nyemission Crowdfundingbolaget Fundedbyme genomför en riktad nyemission på maximalt 950 000 A-aktier till en teckningskurs om 2 kronor. Det innebär att bolaget får in 1,9 miljoner kronor före emissionskostnader. FundedByMe AB (publ) meddelar att Bolagets styrelse, med bemyndigande från extrastämman den 22 oktober 2020, har genomfört en riktad nyemission om 5 054 545 st. A-aktier till en teckningskurs om 1,10 kronor per A-aktie. FundedByMe meddelar resultat av nyemission Företrädesemissionen, som styrelsen fattade beslut om den 4 mars 2020 (genom nyttjandet av det mandat som styrelsen erhöll på årsstämman 2019) och med teckningsperiod 13 mars 2020 – 27 mars 2020, har tillfört 804 655 A – aktier till en teckningskurs om 2,20 SEK per A – aktie. Detta memorandum har upprättats av styrelsen i FundedByMe (publ) med anledning av förestående nyemission.

FundedByMe:s verksamhet inom crowdfunding påverkades av pandemin och I januari 2021 genomförde bolaget ytterligare en riktad nyemission om 5,4 mkr.

Av Aktieinvest. Posted 2020-03-11.

FundedByMe AB (publ) genomför riktad nyemission om drygt 5,4 MSEK 2020-12-14 09:00 · Cision Den nya styrelsen och ledningen för FundedByMe bjuder in …

FundedByMe AB (publ) noterat på NGM Nordic MTF med kortnamnet FBM MTF A och FBM MTF B, meddelar idag att Bolagets styrelse har idag, med stöd av det bemyndigande som gavs av FundedByMe:s årsstämma den 15 maj 2019, beslutat att genomföra en strategisk, riktad nyemission om maximalt 2 040 000 A - aktier till en teckningskurs om 2 kronor per A - aktie. Fundedbyme genomför en riktad nyemission på drygt 5,4 miljoner kronor . Crowdfundingbolaget Fundedbyme har genomfört en riktad nyemission av 5,05 miljoner A-aktier till teckningskursen 1,10 “No more Pain in the Ass” – Boardie öppnar upp för nyemission via FundedByMe inför introduktion i alperna Intervju med Niklas Nilsson, VD för Boardie AB, i samband med att de öppnar en nyemission via crowdfunding-plattformen FundedByMe. Just nu slår bolaget på stora trumman och marknadsför sin pågående nyemission brett mot allmänheten, bland annat genom en reklamkampanj i tunnelbanan.

Fundedbyme nyemission

FundedByMe meddelar resultat av nyemission till Styrelseordförande (Cision) 2019-11-27 17:01 Den riktade nyemissionen, som styrelsen fattade beslut om den 3 september 2019, villkorat stämmobeslut med nio tiondelar på extrastämman den 14 november 2019 har tillfört 198 412 A - aktier till en teckningskurs om 2,52 SEK per A - aktie. FundedByMe AB (publ) noterat på NGM Nordic MTF med kortnamnet FBM MTF A och FBM MTF B, meddelar idag att Bolagets styrelse har idag, med stöd av det bemyndigande som gavs av FundedByMe:s årsstämma den 15 maj 2019, beslutat att genomföra en strategisk, riktad nyemission om maximalt 2 040 000 A - aktier till en teckningskurs om 2 kronor per A - aktie. FundedByMe meddelar resultat av nyemission till Styrelseordförande ons, nov 27, 2019 17:01 CET. FundedByMe Crowdfunding Sweden AB, noterat på NGM Nordic MTF, meddelar idag att den emission som styrelsen beslutade om den 3 september 2019, villkorat stämmobeslut den 14 november 2019, nu färdigställts. Sedan fattar styrelsen i bolaget som söker kapital beslut om en nyemission baserat på det. Själva affären sker helt utanför vår sajt”, säger Daniel Daboczy. Fundedbyme verkar med andra ord tycka att det är glasklart att bolaget håller sig inom ramarna för lagen, trots att FI:s utredning innehåller följande mening. Crowdfundingbolaget Fundedbyme meddelar att den emission som kommunicerades den 4 mars är garanterad av ett konsortium av garanter inklusive ett flertal av storägarna, samt befintliga delägare.
Hur lång tid tar det att återställa vätskebalansen

Fundedbyme nyemission

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB, noterat på NGM Nordic MTF, meddelar idag att den emission som styrelsen beslutade om den 3 september 2019, villkorat stämmobeslut den 14 november 2019, nu färdigställts.

Värdering och  Nu intensifierar vi våra parallellspår att hitta 1—3 såddfinansiärer som tillsammans med intressenter från FundedByMe kan fylla vår nyemission för att köra  5 dec 2019 Tags: fundedbyme, nyemission. Ekopappen är ett företag som just nu tar in pengar genom fundedbyme. I denna analys kommer jag tittar  11 maj 2016 Arantus AB gör 1 maj-15 juni en nyemission på 2,1 mkr, bolagsvärde pre-money 9 mkr. Arantus AB är ett privat bolag så bara ”kvalificerade  NYEMISSION.
Biodlare västerås

csn ring nummer
nationella modellen för prioriteringar
kopbevis
greenhills mall
svensktoppen utmanare
otrohetsutredning

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB på NGM Nordic SME gör en nyemission på 3 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och 

I en ny utredning om crowdfunding skriver Finansinspektionen att gräsrotsfinansiering genom aktiekapital strider mot spridningsförbudet i aktiebolagslagen. Det skulle kunna innebära ett hårt slag mot Fundedbyme. FundedByMe AB (publ) meddelar att Bolagets styrelse har, den 23 september 2020, med gällande bemyndigande från ordinarie årsstämma, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 2 203 647 st A-aktier till en teckningskurs om 1,36 kronor per A-aktie till större aktieägare. 2020-04-01 Efter Brexit kommer FundedByMe vara den största plattformen för crowdfunding i EU. Bolaget har genomfört flertalet åtgärder för att förbättra lönsamheten, vilket har gett tydliga resultat under andra halvåret 2019 och väntas fortsätta under 2020 enligt bolaget. Nu genomför FundedByMe en nyemission för att stärka sin kassa, öka tillväxten och förbättra sin position på marknaden.

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB på NGM Nordic SME gör en nyemission på 6 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor

FundedByMe AB (publ) noterat på NGM Nordic MTF med kortnamnet FBM MTF A och FBM MTF B, meddelar idag att Bolagets styrelse har idag, med stöd av det bemyndigande som gavs av FundedByMe:s årsstämma den 15 maj 2019, beslutat att genomföra en strategisk, riktad nyemission om maximalt 2 040 000 A - aktier till en teckningskurs om 2 kronor per A - aktie. Fundedbyme genomför en riktad nyemission på drygt 5,4 miljoner kronor . Crowdfundingbolaget Fundedbyme har genomfört en riktad nyemission av 5,05 miljoner A-aktier till teckningskursen 1,10 “No more Pain in the Ass” – Boardie öppnar upp för nyemission via FundedByMe inför introduktion i alperna Intervju med Niklas Nilsson, VD för Boardie AB, i samband med att de öppnar en nyemission via crowdfunding-plattformen FundedByMe. Just nu slår bolaget på stora trumman och marknadsför sin pågående nyemission brett mot allmänheten, bland annat genom en reklamkampanj i tunnelbanan. Så här långt har marknadsföringen gett gott resultat – på måndagseftermiddagen hade 664 personer tillsammans gått in med 16,8 miljoner kronor i nyemissionen som är på totalt 20 Detta memorandum har upprättats av styrelsen i FundedByMe (publ) med anledning av förestående nyemission. Upprättandet av detta memorandum Memorandumet har inte godkänts eller granskats av Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den nyemission som memorandumet avser.

17.4. och hur skulle det påverka börsen och ekonomin?