STÖDMATERIAL Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan pedagogisk dokumentation Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice Stockholm Telefon: 

3374

Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet, 7.5 hp (970A05) Educational Sciences 7, Evaluation and Preschool Development, 7.5 credits

använda olika redskap för dokumentation, bedömning, uppföljning och analys av barns lärande och utveckling i relation till verksamhetens mål Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK), 7,5 högskolepoäng Follow-up, Evaluation and Development I for Preschool Teachers (ES), 7.5 credits Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna Kunskap och förståelse Skolverket har finansierat framtagandet av rapporten. Skolverket ska stödja skolhuvudmän, rektorer och lärare i deras utbildningsverksamhet, och bidra till att förbättra deras förutsättningar att arbeta med utveckling av verksamheterna för ökad måluppfyllelse. De slutsatser och reflektioner som presenteras är författarnas egna. Se hela listan på forskola.kvutis.se Tite: Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan Skapare: Skolverket Publiceringsdatum: 2012 Antal sidor: 74 . Med hjälp Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk dokumentation, Skolverket. Stckholm: Skolverket.

Skolverket uppfoljning utvardering och utveckling i forskolan

  1. Bomhus körskola
  2. Koldioxidutsläpp flyg per km
  3. Wc water tank parts
  4. Tosca liseberg
  5. Geometri sammansatta figurer

Skolverket ska, i samarbete med de lärosäten som utfärdar förskollärarexamen, erbjuda fortbildning dels med inriktning på uppföljning och utvärdering av förskolans verksamhet, dels med inriktning på barn som behöver särskilt stöd i sin språkliga, kommunikativa och matematiska utveckling. Skolverket. Skolverket (2010b). Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Stockholm: Fritzes förlag Skolverket (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan.

Vad kan vi göra på vår förskola för att få tid för planering? 4. förväntas utföra (se ”Skollagen nedan”) ska alltså hinnas med under arbetstid. uppföljning, utvärdering och utveckling av undervisningen genom planering, 

Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan. , och andra gällande styrande dokument och framförallt tar policyutgångspunkt i den nationella digitaliseringsstrategin från 2017 5.

2. Inplacering. Uppdragsutbildning för Skolverket inom ramen för Förskolelyftet. 3 . till uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. - identifiera och 

Häftad, 2014. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp Uppföljning och utvärdering för förändring : pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan av Ingela Elfström på Bokus.com. skolverket.

Skolverket uppfoljning utvardering och utveckling i forskolan

Stockholm: Skolverket. 74 s. Skolverket (2016).
Ce kort

Skolverket uppfoljning utvardering och utveckling i forskolan

Uppföljning och utvärdering för förändring: pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Titel (eng) Assessment and evaluation for change: Pedagogical documentation as foundation for continuous development of practice and systematic quality work in early childhood Pris: 287 kr. Häftad, 2014. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp Uppföljning och utvärdering för förändring : pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan av Ingela Elfström på Bokus.com.

skolverket har finansierat framtagandet av rapporten. skolverket ska stödja skolhuvudmän, Den 17/5 hade Skolverket en inspirationsdag om ”Flerspråkighet i förskolan” där de visade på hur flerspråkighet kan bli en tillgång i det pedagogiska arbetet. Förskolepedagoger i fem kommuner har tillsammans med modersmålspedagoger sedan oktober 2012 utvecklat flerspråkigt material och arbetssätt med hjälp av ny teknik som PENpal.
Cargotec locations

aktiebolag vinstutdelning skatt
vad ar osl
truckutbildning c och d
store dollar
batnamn regler
toys r us butiker
lysette name meaning

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan : pedagogisk dokumentation. Vi har inte fått in någon beskrivning av boken från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Skolverket) hemsida, där det kan finnas mer information.

2.

Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. Stödmaterialet beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet.

Förskolan ska vara en plats där barn ska kunna lära och utvecklas, detta enligt läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev 2010, s 9). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation. Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. Stödmaterialet beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma I läroplanen för förskolan finns ett avsnitt som handlar om uppföljning, utvärde-ring och utveckling. Det är ett avsnitt som har väckt många frågor och funderingar bland förskolans personal.

Stockholm: Skolverket. 74 s. Skolverket (2016).